"A que serven todo"

Cantiga de Sante Marie Secolo XI°