"Porque ajan de seer"

Cantiga de Amigo Secolo XI°